İzmir'den ayrılışında istasyona giderken. (09.07.1926)