Bilecik Bozüyük'te Çolak İbrahim Bey'in kereste fabrikasını ziyareti sırasında. (20.05.1926)

Fotoğraf Kaynağı: Hanri Benazus Koleksiyonu
Karakter Boyutu

Bilecik Bozüyük'te Çolak İbrahim Bey'in kereste fabrikasını ziyareti sırasında. (20 Mayıs 1926)

Bozüyük'te Bir Konuşma, 20 Mayıs 1926

Bilecik Bozüyük'te Çolak İbrahim Bey'in kereste fabrikasını ziyareti sırasında. (20.05.1926)

Kereste fabrikasını ziyarette söylenmiştir.

"Efendiler!

İbrahim Bey arkadaşımızın geçmişteki hayatının ne kadar vatanseverce ve kahramanca devreler ile dolu olduğunu bilmeyen yoktur.

Millî Mücadele’nin başlangıcında da ortak amacın sağlanması için çok eksik araçlarla, çok uygun olmayan şartlar içinde benimle beraber çırpındığını ve başarılı olduğunu tam bir övünçle  anmalıyım. İstiklâl savaşlarının devamı süresince en bağlı bir asker olarak önemli atlı bölüklerimizin başında çalıştığını ve ilk kazançlara, bu dakikada bulunduğumuz çevrede geçen savaşlarda sahip olduğunu, düşmanı kahraman atlılarının önüne olarak Bursa ovalarında takip ettiğini, kılıçtan geçirdiğini tarih mutlaka yazacaktır.

İbrahim, silâhlı mücadelelerin kendini serbest bırakabileceği devreyi anlar anlamaz, kanun yapma ile ilgili bir göreve millet tarafından seçildi. Bu sırada memleket ve milletin en temel ihtiyaçlarını düşünmek ve onun sağlanmasına girişmek en yüksek görev olduğunda büyük bir geçiş hızı göstermiştir. Bunun sonucu olarak bu dakikada gözlerimizin önünde, hayat, hareket, medeniyet, ümit belirtirken bu büyük eseri oluşturmuştur. Bu uğurda çok zorluklarla karşılaştığına şüphe edilemez. Bütün zorlukları yenmiş, çaresizliği içinde ümidini asla kesmemiş, millete faydalı olacağına tereddüt etmediği eseri üzerinde –savaşta düşman üzerine yürüdüğü gibi- korkusuzca yürümüştür. Kendisini özellikle tebrik ederim. Memleket ve millet için buna benzeyen faydalı kuruluşlar yapmak gereklidir. İbrahim Bey’in memlekette çok olduğunu kabul ettiğim girişimciler için iyi bir örnek olarak kabul edilmesini dilerim.

Cumhuriyet Hükûmeti’nin; namuslu, vatansever, cumhuriyet sever adamları çalışmaya daima yardımcı ve destekçi alacağına şüphe edilmemelidir."

Kaynak: Hâkimiyet-i Milliye: 23.05.1926

Bu fotoğrafı paylaş
Bilecik Bozüyük'te Çolak İbrahim Bey'in kereste fabrikasını ziyareti sırasında. (20.05.1926)