Ankara yakınlarında I. Ordu Manevraları'nda. (08.10.1926)