Mustafa Kemal Paşa Kastamonu'da şapka giyilmesi hakkında söylevini verdikten sonra. (30.08.1925)