Kurulmakta olan çiftliğine gitmek için Çankaya Köşkü'ünden hareketi. (07.06.1925)