İzmir Ordu Evi'nde Kurtuluş Savaşı komutanlarıyla Harp Oyunları'nın açılış toplantısında. (15.02.1924)