Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Balıkesir'e ilk gelişinde, eşi Latife Hanım’la birlikte karşılanışı. (06.02.1923)