Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Balıkesir'e ilk gelişi. (06.02.1923)