Başkomutan Mustafa Kemal'in, Akşehir karargaha gelişi. (23.07.1922)

Karakter Boyutu

Başkomutan Mustafa Kemal'in, Akşehir karargaha gelişi. (23 Temmuz 1922)

Yaveri Salih Bozok Anlatıyor;

Afyon Taarruzu'ndan on beş gün önce Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruza hazırlık emrini vermek ve kumandanlarla bizzat görüşmek üzere Akşehir'de bulunan Garp Cephesi'ne gitmişti. Trenden Biçer İstasyonu'nda inmiş, otomobille Sivrihisar üzerinden Akşehir'e gidiyorduk. Trenden inip otomobile bindiğimiz zaman Mustafa Kemal Paşa derin bir nefes aldılar.

Kendilerine, "Rahatsız mısınız Paşam?" dedim.

-"Değilim" dediler.

-"O halde bir şey düşünüyorsunuz galiba?" deyince şunu söylediler:

-"Düşündüğümü tatbik edecek zamana malik olursam cihanın gözlerini kamaştıracak bir manzara-i askeriye husule gelecektir."

Paşa'nın bu cevabı üzerine mühim kararlar ve mühim hadiseler arifesinde olduğumuzu anladım. Nitekim Akşehir'e varışımızın ertesi günü İsmet Paşa'nın karargahında bütün kumandanlar toplanarak on beş gün sonra Afyon cephesine taarruz etmeye karar verildiğini öğrendim.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, Akşehir karargaha gelişi. (23 Temmuz 1922)

Akşehir'de çok kalmadık. Birkaç gün sonra Ankara'ya döndük. Ve on beş gün sonra da taarruzda bulunmak üzere bir gece yarısı Çankaya'dan otomobillerle Konya'ya ve oradan da Akşehir'e hareket ettik. Fakat bu hareketimiz iki gün kadar gizli tutuldu ve o günlerde bunun gizli kalabilmesi için Mustafa Kemal Paşa tarafından güya Çankaya'da bir çay ziyafeti verileceği duyurulup yayılmıştı ki sonradan bunun bir manevra olduğu gazetelerde yazılmıştı.

Yapılan taarruzun neticesiyle de hakikaten Paşa'nın on beş gün önce otomobilde bana söyledikleri gibi cihanın gözlerini kamaştıracak bir "manzara-i askeriye" husule gelmiştir.

Kaynak: Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor, Salih Bozok, Hazırlayan; Can Dündar, Doğan Kitapçılık A.Ş. 7. Baskı. Nisan 2006, ISBN: 975 -6719-63-X. Sayfa: 79-80

Bu fotoğrafı paylaş
Başkomutan Mustafa Kemal'in, Akşehir karargaha gelişi. (23.07.1922)