Fransız diplomat ve yazar Claude Farrere ve Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmit'te. (18.06.1922)