Ankara'da Mehmet Emin (Yurdakul) ile birlikte. (28.04.1922)