Ankara'daki Subay Talimgahının yıl dönümünde talimgaha giderken. (24.04.1921)