Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Fransa Temsilcisi Franklin Bouillon ile Akşehir'de beraberler. (13.12.1921)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Fransa Temsilcisi Franklin Bouillon ile Akşehir'de beraberler. (13 Aralık 1921)

Franklin Bouillon'un Ziyareti

Fransız devlet adamı Franklin Bouillon 9 Haziran 1921’de Ankara’ya gelmiştir. Fransızlar, Milli Mücadele’nin gücünü, anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. O günlerde Yunan ordusu Afyon’u ele geçirmiştir. Dönemin Ankara’sı yokluklar bir yana, bir yabancı bakanı ağırlayabilecek olanaklardan tamamen yoksundur. Yusuf Kemal Bey, güç bela alafranga bir tuvalet yaptırır. Otomobil olmadığından, çift atlı bir fayton hazırlatılır konuk bakan için. Ancak tüm aramalara karşın, Fransız misafiri ağırlayacak yemek takımı bulunamamıştır Ankara’da. Yusuf Kemal Bey, son çare olarak Mustafa Kemal Paşa’dan şöyle bir istekte bulunur: Kuvayı Milliye için çalışan İstanbul’daki gizli teşkilat Mim Mim Grubu acaba İstanbul’dan 6 kişilik yemek takımı kaçırıp Ankara’ya yollayabilir mi? Çünkü Ankara’da 6 kişilik tabak ve buna uygun servis takımı yoktur. (MM – Milli Müdafaa olarak da geçer.) 1

Mustafa Kemal bu isteği şöyle yanıtlar:

“Yusuf Kemal Bey… Bu Fransız, Ankara istasyonuna geldiğinde tören kıtasının perişan halini gördü. Askerin postalı bile yoktu.
Başlarındaki kalpak, omuzlarındaki tüfek çeşit çeşitti.
O, bu yetersizlikler içinde senin dayanma gücünü görmeye, ölçmeye geldi.
Sen ona, üzerinde tuğray-ı garray-ı Osmani işlemeli altın yaldızlı sofra takımıyla ikramda bulunursan, o “Bab-ı Ali kafası bunlarda da devam ediyor, hayret! Aynı yolda vatan kurtarma, yeni bir devir açma iddiaları var, ancak sabun köpüğü” der. Ve istilayı tamamlama yolunda Paris’e göz kırpar.
Sen adamı al, Meclis’e götür, orada tek yumruk halindeki haysiyet şahlanışını görsün. Mektep karavanasından tek kap yemeği tahta tabak, tahta kaşıkla yesin. Ve bu görünürdeki yokluk içinde milletin sağlam istinadını anlamaya çalışsın. Zaten şimdi o, başlayan savaşın neticesini bekleyecek. Önce kendin inan, sonra da misafirini inandır…” 2

Kaynak1 Selahattin Salışık, Kurtuluş Savaşı’nın Gizli Örgütü, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1999)
2 Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk’in anılarından.

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Fransa Temsilcisi Franklin Bouillon ile Akşehir'de beraberler. (13.12.1921)