Sivas Kongresi günlerinde arkadaşlarıyla. (4-11.09.1919)

Karakter Boyutu

Sivas Kongresi günlerinde arkadaşlarıyla. (4-11 Eylül 1919)

Mustafa Kemal'in sağında Heyeti Temsiliye üyeleri Bekir Sami Kunduh, Hüseyin Rauf Orbay ile Yaveri Muzaffer Kılıç, solunda gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın, Tümen Komutanı Cemil Cahit Toydemir ve Yaveri Cevat Abbas Gürer bulunmaktadır.

SİVAS KONGRESİNDE 4- 11 EYLÜL 1919:

General Harbord’dan Mustafa Kemal’e bir soru:

“Ya başarılı olamazsanız”

Cevat Abbas Gürer anlatıyor:

Atatürk Sivas ve Amasya teşkilatına kuvvelendirmeye çalıştığı sırada Amerikan yardım komitesinin Şark şubelerini teftişe gelen General Harbord kendisiyle konuşmuştur. Aşağıdaki fıkra bu konuşmadandır.

Realist Amerikalı, endişeli bir gözle Atatürk’e sordu:

-“Peki, ya başarılı olamazsanız?”

Atatürk şu cevabı verdi:

-“Bir millet, mevcudiyet ve istiklalini temin için tasavvuru kabil olan her teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. “Ya muvaffak olamazsa” demek o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Şu halde; millet yaşadıkça ve fedakarlığa devam ettikçe muvaffak olmamaya imkan yoktur.

Kaynak: Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, (Cepheden Meclise Büyük Önder İle 24 Yıl), ISBN: 9944-5856-0-2. Sayfa:357

Bu fotoğrafı paylaş
Sivas Kongresi günlerinde arkadaşlarıyla. (4-11.09.1919)