Heyeti Temsiliye üyeleri Ankara’ya gelirken Kayseri'de. (20.12.1919)

Fotoğrafdakiler: Sağdan sola; Ahmet Rüstem Bey, Mazhar Müfit Kansu, Mustafa Kemal, H. Rauf Orbay, Yaver Muzaffer Kılıç ve Hakkı Behiç Beyiç.
Fotoğraf Kaynağı: Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Hazırlayan; Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa: 64
Karakter Boyutu

Heyeti Temsiliye üyeleri Ankara’ya gelirken Kayseri'de. (20 Aralık 1919)

MUSTAFA KEMAL'İ DUYGULANDIRAN ÇOCUK

Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlatmış olan Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesini Ankara'ya getirmeyi kararlaştırdı. Beraberinde bulunan arkadaşlarıyla soğuk bir kış günü (19 Aralık 1919) akşama doğru Kayseri'de büyük bir coşkuyla karşılandılar. Bu karşılamada bir çocuğun Mustafa Kemal'e kahramanlık şiiri okuması O'nu çok duygulandırmıştı.

Mustafa Kemal Paşa'nın emir eri Ali Çavuş o günü şöyle anlatır anılarında;

"Kayseri halkı çok büyük bir gösteri ile Atatürk'ü karşıladılar. Kayseri Valisi kafileyi Kayseri'nin uzağında bir İngiliz arabasına binmiş olarak karşıladı. Bu hal Atatürk'ün gözünden kaçmamış, valiyi arabasına almadan Kayseri'ye girmişlerdi. Atatürk halka kısa ve heyecanlı bir nutuk söyledi. Halk coşmuştu. Atatürk'ün nutkuna bir ilkokul çocuğunun cevap vermesi hepimizin gözünü yaşartmıştı.

Mini mini çocuk:

"Kan aksa, can çıksa dönmeyeceğiz geri, Damarlarımızda taşıdığımız ecdat kanı ile Allah hakkı için başaracağız bu işi".

Şiiri ile sözlerini bitirdiği zaman Atatürk eğilerek çocuğu okşayıp, öpmüşler ve halkın duyacağı bir sesle: "Biz bu işe Allah'ın yardımıyla başladık. İnşallah memleketimizi kurtararak yarının gençliği olan sizlere emanet edeceğiz." buyurmuşlardı.

Kayseri halkının ''Yaşa ... Var ol!..." sesleri ve alkışları Atatürk gibi hepimizi de memnun etmişti. Kayseri cenge hazırdı".

Kaynak: A A M Atatürk’te Çocuk Sevgisi, Cemil Sönmez, 2004 Yılı. ISBN: 975-16-1746-4, Sayfa: 14-15

Bu fotoğrafı paylaş
Heyeti Temsiliye üyeleri Ankara’ya gelirken Kayseri'de. (20.12.1919)