Yıldırım Orduları Kumandanı iken yaverleri ile, Halep'te. (1917)

Fotoğrafdakiler: Yaverleri, soldan sağa; Salih (Bozok), Şükrü (Tezer), Cevat Abbas (Gürer)
Karakter Boyutu

Yıldırım Orduları Kumandanı iken yaverleri ile, Halep'te. (1917)

Mustafa Kemal'i Yaverleriyle Birlikte Gösteren Grup Fotoğraf Hakkında Bir Açıklama:

Bu fotoğraf, Mustafa Kemal'in 7 nci Yıldırım Ordusu kumandanlığından istifasından önceki tarihte Halep'te çekilmiştir.

Dört adet olarak hazırlanan bu grup fotoğraftan bir tanesi Mustafa Kemal'e kalmış, diğer üç adetten birer tanesini kendi el yazılariyle ayrı ayrı, " yaverim" (Salih, Cevat, Şükrü) diye isimlerimizi yazarak ve her üçünü de imza etmek suretiyle bize vermişlerdi.

Bu fotoğraf ilk defa, sevgili Ata'mızın aramızdan ebediyen ve hazin ayrılışından sonra sayın Cumhuriyet gazetesi tarafından "Fotoğrafla Atatürk" adı altında çıkarılan büyükçe çapta bir albümde neşredilmişti. Fotoğrafın, sözü geçen müesseseye, o zaman hayatta bulunan ya Salih Bozok veya Cevat Abbas Gürer tarafından verilmiş olacağını kuvvetle tahmin etmekteyim. Bununla beraber, söz konusu albümde çıkan fotoğrafın altında "1917: Halep'te Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa" yazısından başka bir izahat mevcut değildir.

Şükrü Tezer

Kaynak: Atatürk'ün Hatıra Defteri, Şükrü Tezer, Türk Tarih Kurumu, 5. Baskı Ankara 2008. ISBN: 978-975-16-0214-5. Sayfa: 185

Bu fotoğrafı paylaş
Yıldırım Orduları Kumandanı iken yaverleri ile, Halep'te. (1917)