Mustafa Kemal Hüseyin Rauf Orbay ile birlikte, Derne'de. (1912)

Fotoğrafdakiler: Mustafa Kemal fotoğrafta oturanlardan sağdan ikinci.
Fotoğraf Kaynağı: ATATÜRK. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hazırlayan, Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa:27
Karakter Boyutu

Balkan savaşı esnasında Mustafa Kemal, Derne'de yakın arkadaşı Hamidiye Kruvazörü Komutanı Hüseyin Rauf Orbay ile birlikte, yerli aşiret liderleri ile görüşme yaparlarken. (1912)

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Hüseyin Rauf Orbay ile birlikte, Derne'de. (1912)