Derne'de yerel kıyafetler içinde, Trablusgarp. (1912)