Derne Komutanı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarp (1912)