Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal, 3. Ordunun Subay Talimgâhı Komutanlığı görevini yürütürken atış eğitimi sırasında, Selanik. (06.09.1910)