Hareket Ordusu Birinci Mürettep Kurmay Heyeti toplu bir halde, Selanik. (13.04.1909)