TBMM 5. Dönem 1. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1935

TBMM 5. Dönem 1. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1935
Karakter Boyutu

TBMM 5. Dönem 1. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1935

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin V. Dönem 1. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1935

Büyük Milletin yüce milletvekilleri,

Kamutayın beşinci dönemini açarken sizlere derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

Kamutay, uluslararası durumun çok önemli bir döneminde çalışmaya başlıyor.

Olaylar, Türk ulusuna iki önemli kuralı yeniden hatırlatıyor. Yurdumuzu ve haklarımızı koruyabilecek güçte olmak... barışı koruyacak uluslararası çalışma birliğine önem vermek... (Alkışlar)

Barışın bozulması nedeniyle üzüntü duymamak imkansızdır. Bu durumda bu günkü ağır anlaşmazlıkların ortadan kalkması, uygar insanlığın başlıca dileği olmalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar)

Bizim barış ülküsüne ne kadar bağlı olduğumuzu, bu ülkünün güvenlik altına alınmasındaki dileğimizin ne kadar köklü olduğunu açıklama gereği görmüyorum.

Bu konuda çalışan Milletler Cemiyetinin deneylerden yararlanarak prensiplerini geliştirmesi ve barışı korumak için gücünü artırması en üstün arzumuzdur. (Bravo sesleri)

Sayın arkadaşlar,

İç yönetim kuruluşlarımızı, yurdun doğu bölgelerinden başlayarak genişletmek gereğini duymaktayız.

Yeni iki genel müfettişlik ve yeni bazı illerin kurulması gerekli görülmektedir. Bu arada Dersim bölgesinde önemli bir reform programının uygulanması da düşünülmüştür.

İllerimizin sürekli denetimi ve ortak işlerinin bir elden yönetilmesini sağlayan genel müfettişlerden birçok yararlar bekliyoruz.

Doğu illerimizin başlıca ihtiyacı, orta ve batı illerimize demiryolları ile bağlanmaktır. Doğuya ilerleyen iki ana demiryolunun hızla bitirilmesini ve bunları birbirine bağlayacak yollar dizisine şimdiden başlanmasını gerekli görüyoruz.

İran - Türkiye transit yolunun yapılması özenle bitirilmelidir.

Liman ve sulama işlerinde zaman kaybetmeden yapılacak işler vardır. Sağlık savaşının da yeni durumlara göre genişletilmesi zorunludur.

Saydığım bütün bu işleri, hükümetin kesin bir program içinde yürütmesini bekleyebiliriz.

Üzerinde önemle durmak istediğim başka bir konuyu da açıklamak istiyorum.

Türk ülkesi içinde köylere varıncaya kadar küçük büyük bütün illerimizde gelişme ve bayındırlık çalışmalarının sürdürülmesi önde gelen amaçlarımızdandır. (Alkışlar)

Türke ev ve barınak olan her yer, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır. (Alkışlar)

Devlet kurumları yanında, doğrudan doğruya bu işlerle ilgili olan belediyelerin bu görüş ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum. Belediyelerin Devlet merkezinde toplanışı bu işin sonucu değil, başlangıcıdır.

Bayanlar, baylar,

Endüstri programımız normal yoldadır. Bununla birlikte yurdun endüstrileşmesine daha çok hız verilmesi ve yakın bir çağda, yeni bir ikinci programa başlanması gerekliliğine dikkatinizi çekmek isterim.

Maden işleri yeni bir gelişme dönemindedir. Maden mühendislerimizi, ihtiyaca yeter sayı ve değerde yetiştirme konusuna önem vermek gereklidir.

Kömür bölgelerinin rasyonel işlemesi için önlemler aramak da gereklidir. (Alkışlar)

Bir de arkadaşlar, köylümüzün gelir düzeyinin yükselmesi önlemlerine daha geniş ölçüde özenle devam edeceğiz. (Alkışlar)

Aydın saylavlar, kültür yapımızın, yeni ve modern temellere göre kurulmasını durmadan sürdürüyoruz. Türk tarih ve dil çalışmaları, büyük inançla beklenilen ışıklı verimlerini şimdiden göstermektedir.

Ulusal müziğimizi modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına bu yıl daha çok emek verilecektir.

Ulusal kültür için gerekli olduğu gibi, uluslararası ilişkiler yönünden yüksek önemi olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur.

Sayın arkadaşlar,

Maliyede, geçen yıl, cesaretle aldığınız önlemlerin ne kadar yerinde olduğu belli olmuştur. Tuz ve şeker fiyatlarının düşürülmesi, halkı sevindirmiş ve tüketimi artırmıştır.

Bu yıl, başka konularda da bu yönde önlemler alacaksınız. Hayvan vergisinde ve bina değerlerinde indirim faydalı olacaktır. Arazi ve yapı vergilerinin özel idarelere devri önemli reformlardan sayılacaktır.

Vergi indirimlerini Hazinenin karşılayabilmesi, ülke ekonomik gücünün yüksekliği konusunda değerli bir belgedir. (Alkışlar)

Ekonomik kuruluş, teknik temeller üzerine yerleşerek yükseldikçe, yurdun verimi çok daha fazla olacaktır. Ancak, bütün özenimizi vererek vatanın kurumlaşma hızını artırmak gerekir. Uluslararası politikanın gidişi ulusal koruma araçlarını artırmaya da gerek göstermektedir. Bunun mali önlemlerini dikkatli ve doğru bir biçimde araştımnanızı dilerim.

Uçak filolarımızı oluşturmak için büyük ulusumuzun yüce duygularını heyecanla anmak borcumdur.

Son uluslararası olaylar Türk ulusu için kuvvetli bir hava ordusunun ne denli önemli olduğu konusunda bir kanıt olmalıdır.(AIkışlar) Çok emekle kurduğumuz, canımızla korumaya ant içtiğimiz kutsal yurdun, havadan saldırılara karşı güvenlik altında bulunması demek, bize saldıracakların, kendi yurtlarında bizim de aynı zararları yapabileceğimize güvenimiz demektir. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) Bu güveni göksel bir duyguyu kalbinde taşıyan her kişinin vatan için tutuşan gözlerinde okumaktayız. (Alkışlar)

Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya hazır kahramanlardır. (Alkışlar) Büyük ulus, bu soylu evlatlar ile kendini mutlu sayabilir. (Alkışlar)

Sevgili arkadaşlarım,

İşlerimiz çoktur, geniştir, önemlidir. Fakat başarılacağına sarsılmaz güvenim vardır. Çünkü Kamutay, vatanseverliğin, çalışkanlığın, önlemde yanılmazlığın ideal örneğidir. (Alkışlar) Kamutay, yurdun korunması, onun bayındırlığı için en yüksek ulusal esenlenme ve güç kaynağıdır.(Şiddetli ve sürekli alkışlar)

Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 6, Sa. 2

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
TBMM 5. Dönem 1. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1935