TBMM 4. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1933

TBMM 4. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1933
Karakter Boyutu

TBMM 4. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1933

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin IV. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1933

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri,

Büyük Millet Meclisinin dördüncü dönem üçüncü yasama yılını açıyorum. Milletin sayın vekillerini derin saygı ve sevgilerle selamlarım. (Alkışlar)

Bu yıl Cumhuriyetin onuncu yılını kutlamakla mutluluk duyduk. (Alkışlar) Ulusumuzun gösterdiği taşkın sevinçler, gönüllerimizi övünçle doldurdu. Cumhuriyetin nimetleri ülkenin her bucağında canlandırıldı. Millet, geçen on yıllık Cumhuriyet eserlerini, topluca gözden geçirdi ve gerçekten sevinmeye ve övünmeye hakkı olduğunu gördü. (Alkışlar)

Arkadaşlar,

Geçen on yıl, gelecek dönemler için bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, eski dönemlerin tarihi karşısında Cumhuriyetin, bu on yılı eşi görülmeyen bir diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış anıtıdır. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri,

Bu yasama yılında, ulusun engin gösterilerinin bize verdiği, geniş esinlemelerle çalışmaya başlıyoruz. Karşılaşacağımız güçlükleri yenmek için çalışmalarımızın ve özverimizin büyük olmasına azim ve irademizin sağlam bulunmasına ihtiyacımız gittikçe daha çok olacaktır.

Ekonomik düzenimizin kurulması gerekliliği her gün daha kaçınılmaz ve ivedi bir nitelik alıyor.

Gerçi, tarımsal ürünlerimizin cins ve miktarı üzerindeki gelişmemiz, ulusumuzu oldukça rahat ve herhalde emin bir duruma sokmuştur.

Bütün fakülteler ile birlikte açılmış olan Yüksek Ziraat Enstitüsünün yetiştireceği yüksek mühendislerin, ileride memlekete yararlı olacaklarına şüphe yoktur.

Sanayideki girişimler de özendirecek ve cesaret verecek niteliktedir. Fakat ülkeye çok gerekli olan sanayiin kurulması tamamlanmadıkça her yönden gönül rahatlığı duymamıza imkan yoktur. Bu nedenle ülkemizin sınai kuruluşlarını tamamlamak için bütün güç ve dikkatinizi çekmeyi yerinde buluyorum.

Efendiler,

Dünyanın ekonomik durumu henüz düzelme yönünde fazla ümit vermemektedir. Mali durum, bu nedenle de büyük ilginizi çekecektir. Geçen yılki bütçe tahminlerinin gelir durumunun tamamen gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Fakat, içinde bulunduğumuz yıl gelirlerinin nasıl gerçekleşeceği konusunda, henüz karar verilecek kadar yeterli zaman geçmedi. Her halde bütçe dengesinin korunma ve sağlanması için yüksek heyetinizin her önlemi almaya özellikle önem vereceğine eminim. Açık bir bütçenin pek çok sakıncalarını iyi bilen Büyük Millet Meclisinin dengeli bütçe için kesin kararlı bulunması, Devletin mali ve hatta genel politikası için büyük güvencedir.

Arkadaşlar, üniversite kurulmasına verdiğimiz önemi açıklamak isterim. Yarım önlemlerin verimsiz olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi, milli eğitimde ve kurulan üniversitelerde de köklü önlemler almak kesin kararımızdır.

Efendiler, uluslararası ilişkilerin geçen yıl içinde barış ve huzur yönünden gelişmesi, dünyanın birçok kısımlarında rahatlatıcı bir görünüm taşımamaktadır.

Uluslararası ekonomi ve silahları bırakma konferansından da şimdiye kadar olumlu bir sonuç alınmamıştır. Ulusumuzun koruma araçlarına ve güçlerine özel önem vermesi gereğini söylemek görevimizdir. (Alkışlar) Avunabiliriz ki, barış ülküsü, bizim içinde bulunduğumuz yakın çevrede de sevindirici gelişmeler göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için, kendi etkisi ve gücü olan alanda ve aynı istekte olan devletlerle birlikte yararlı etkinliklerde bulunmuştur. (Alkışlar) Londra'da imzalanan saldırganın tarifi antlaşması, ulaslararası saldırmazlık düşüncesini belgeleyen diğer sözleşmelere bu konuda gerçek bir canlılık getirmektedir. Büyük Millet Meclisinin bu önemli eseri övgüyle karşılayacağı şüphesizdir. (Alkışlar)

Efendiler,

Bu yıl seçkin bir Sovyet heyetinin karşı ziyaretini kabul ettik. (Alkışlar) Bu ziyaretin onuncu yıl bayramına rastlaması, iki ülke arasındaki ilişkilerinin derin samimiyetini gösteren mutlu bir neden olmuştur. (Alkışlar)

İki ülkenin zor zamanlarında kurulmuş olan, beş yıldır türlü sınavlardan daha güçlenerek çıkmış bir dostluğun her zaman yüksek değer taşıdığı ve uluslararası barış için değerli ve önemli bir etken olduğu da kabul edilmelidir. (Alkışlar)

Balkanlarda ilişkilerimiz gelişme göstermiştir. Yunanistan'ın seçkin başbakanını ve bakanlarını kabul ettiğimiz sırada dostluk anlaşması paktı imzalandı. Başlıca hükmü, iki ülkenin ortak sınırlarını karşılıklı güvence altına alan bu antlaşma, Yunanistan'la aramızda sürekli artan dostluk ve güven bağlarının bir sonucudur. (Alkışlar) Bu antlaşma, denizde ve karada yüksek yararları ve coğrafi bağları bu kadar birbirine girmiş olan iki ülke için doğal ihtiyacın sonucudur. Bu antlaşma Balkanlarda da barışın ve genel düzenin kuvvetli bir aracı olacaktır. (Alkışlar)

Bulgaristan'la dostluk ve güvenli ilişkilerimizin artırılması için, biz bütün imkanları kullanmaktayız. İki ülke arasındaki tarafsızlık ve hakem antlaşmasının uzatılmasını sağlayan bir protokol bakanlarımızın komşu hükümeti ziyaretleri sırasında imzalanmıştır. Ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmek, Cumhuriyet Hükümetinin ciddi isteğidir.

Kendini tanıtmadan seyahat eden haşmetli Yugoslavya hükümdarı ile buluşmamızı mutlu bir olay olarak kabul ederiz. (Alkışlar)

Balkanlarda barış ve huzur dileklerimizi iki ülke arasında iyi ilişkilerin gelişmesini ve bir saldırmazlık antlaşması yapılması kararını belirten konuşmalardan, uluslararası barış ve güvenlik ülküsü yararlanmıştır.

Romanya'nın değerli dışişleri bakanı resmi ziyaretini ve bu sırada iki ülke arasında saldırmazlık ve hakemlik antlaşmasının imzalanmış olduğunu sevinerek söyleyebiliriz. (Alkışlar)

Saldırganın tarifi antlaşması ile saldırmazlık ve saldırıya katılmama ve saldırganı kınama fikirlerini belirten antlaşmaların ülkeler arasında gerçek bir güven havası yaratmakta olduğuna şüphe yoktur.

Macaristan'ın seçkin başbakanı ve dışişleri bakanının ziyaretlerini büyük bir içtenlik ve memnuniyetle karşıladık. (Alkışlar) İki ülke arasındaki tarafsızlık ve hakem antlaşması da uzatılmıştır. Uluslarımız arasındaki kardeşçe duygular bu mutlu nedenlerle coşkulu bir biçimde ortaya konmuştur. (Alkışlar)

Sayın efendiler,

Balkanlarda ve Orta Avrupa'daki devletler arasında Türkiye Camhuriyeti, ancak politikasının dürüst ve açık niteliği nedeniyle gerçek yerini korumaktadır. (Alkışlar) Özen gösterilmesi gereken bu politikanın gereğini dikkatle göz önünde bulundurmaktayız.

Türkiye Cumhuriyetinin diğer devletlerle ilişkilerinin, aradaki antlaşmaların hükümlerine ve uluslararası dostluk gereklerine uygun olarak genellikle iyi olduğunu söyleyebilirim.

Aziz arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinin bu yılki çalışma dönemi, önemli konularla doludur. Birkaç yıldan beri milli ve uluslararası durumlar her yıl, bir öncekine göre daha çok önem kazanmaktadır. Yüksek uzak görüşünüzden ve karar verme yeteneğinizden ülke ve ulusumuz, inanç ve güven içinde, yeni ve büyük yönlendirmeler beklemektedir.

Açmakta olduğunuz ikinci on yıllık dönemin ilk yılı, yeni bir azim ve güç döneminin parlak bir örneği olacaktır. (Ayakta sürekli alkışlar, şiddetli alkışlar, bravo, yaşa Gazi sesleri)

Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 18, Sa. 2

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
TBMM 4. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1933