TBMM 4. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1932

TBMM 4. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1932
Karakter Boyutu

TBMM 4. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1932

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin IV. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşması 1 Kasım 1932

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri,

Büyük Millet Meclisinin 4'üncü döneminin 2'nci yasama yılını açıyorum. Yüce milletimizin değerli vekillerini, saygı ve sevgi ile selamlarım. (Alkışlar)

Aziz arkadaşlarım...

Uluslararası politik, ekonomik bunalımlar nedeniyle uygarlığın çekmekte olduğu sıkıntı ve acılar sürmektedir.

Politik bunalımın içyüzü, silahları bırakma konferansının zorluklarında özel olarak gözlenebilir.

Ekonomik bunalım ise, uluslar arasında değişimin azalması ve daralması ile alanını genişletmiş ve etkisini artırmıştır.

Bizim inancımızca uluslararası politik güvenliğin gelişmesi için, ilk ve en önemli şart, ulusların hiç değilse barışı koruma fikrinde içtenlikle birleşmleridir. (Alkışlar)

Biz, ekonomik güçlenmenin temelinin de, ancak her ulusun refah içinde yaşamaya ve ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir düşünce ile ve bütün ulusların birlikte çalışmalarıyla sağlanabileceği görüşündeyiz. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri...

Bütün ulusların güçlükle göğüs germeye uğraştığı zorluklar içinde ulusumuz büyük canlılık, hükümetimiz yerinde davranış göstermektedir. (Alkışlar)

Komşularımızla ve bütün uluslarla ilişkilerimiz ciddi, içten, barış ve güven fikrine dayalı olarak gelişmektedir. (Alkışlar)

Dostlar arasında dürüst bir durumun korunması bizim her zaman çok önem verdiğimiz bir esastır. (Alkışlar)

Uluslararası ekonomik güçlüklere karşı, bu günkü duruma göre, koruma, dengeleme ve gelişim için önlemler almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkandan yararlanmaya çalışıyoruz. Milli ekonominin ve paranın gösterdiği güç ve sabit durum, alınan önlemlerin uygun oluşuna inandıracak niteliktedir.

Bütçenin durumu, tahminlerin bu yıl gerçekleşebileceği konusunda güçlü umutlar vermektedir. Muhakkak ki, dengeli bir bütçenin sağlanması, gelecek yıla yönelik endişelerimizin yine özü olacaktır.

Aziz arkadaşlar...

Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işleri, ara vermeden sürdürmek zorundayız.

Demiryolu programının uygulanmasına devam edeceğiz. (Alkışlar)

Tarım alanında yenileme kuruluşlarını tamamlayacağız.

İhracat mallarımıza dış ülkelerde alıcı bulmak ve satışlarımızı çoğaltmak için, her önlemi arayıp tespit etmek önem verdiğimiz konular arasındadır. (Alkışlar)

Ulusal ihtiyaç ve yararımız için gerekli olan sanayi kuruluşlarının bir an önce kurulması konusunda da önemle çalışıyoruz.

Sosyal hastalıklar ile uğraşım çalışmalarımızı artıracağız.

Milli kültürün her alanda açılarak yükselmesini Türk Cuınhuriyetinin temel dileği olarak sağlayacağız. (Alkışlar)

Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün Devlet kuruluşlarımızın dikkatli ve ilgili olmasını isteriz. (Alkışlar)

Sayın arkadaşlar...

Ulusumuz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. (Alkışlar)

Büyük Türk milletinin, bu yoldaki hızını, her imkan ile artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu görevidir. (Sürekli alkışlar)

Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. IV, C. 10, Sa. 3

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
TBMM 4. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşması 01.11.1932