Salih Bozok'a Yazdığı Mektup, 25-26.04.1912

Salih Bozok'a Yazdığı Mektup, 25-26.04.1912
Karakter Boyutu

Salih Bozok'a Yazdığı Mektup, 25-26 Nisan 1912

Aynımansur Karargahından

8-9 Mayıs 1912 gece saat 06:00

                     "Mektuplarınız da, gazetelerde bize ait hislerinizi tasvir eden satırları okuduğum zamanlar kalbimin pek derin hislerle çarptığını duyuyorum. Birkaç kardeşinizin Akdeniz'i aşarak, çöllerde uzun mesafeler alarak donanmasına dayanan düşmanın karşısına çıkması ve buradaki vatandaşları kucaklayarak, düşmanı sahile hapsetmesi şüphesiz sizi memnun eder. Fakat biz vatana borçlu olduğumuz fedakarlık derecesini düşündükçe bugüne kadar yapılan, hizmeti pek küçük buluyoruz.

                     Vicdanımızdan gelen bir ses, bize, vatanın bu yıılmaz ve içtenlik dolu ufuklarını bütünüyle temizlemedikçe; gemilerimizin Tobruk, Derne, Bingazi ve Trablusgarp limanlarında yeniden demir attığını görmedikçe görevimizi yapmış sayılamayacağımızı söylüyor. Ve öyle seziyoruz ki vicdanım bir uyarı yargısını eksiksiz uygulamadıkça sizin ve bize dayanan ulusun isteği bütünüyle yerine getiremeyiz.

                     Bilirsin ben, askerliğin her şeyden ziyade sanatkarlığını severim. Burada sanatın tüm icraatını tatbik edecek kadar zamana ve bu zamanın doğuracağı vesait ve vesilelere malik olunursa, işte o zaman milletin arzusuna uygun bir askeri görünüm bütün dünyanın gözlerini kamaştıracaktır.

                     Ah Salih, Allah bilir, hayatımın bugüne kadar orduya faydalı bir uzuv olabilmekten başka vicdani bir emel edinmedim. Çünkü vatanın muhafazası, milletin saadeti için her şeyden evvel ordumuzun, eski Türk ordusu olduğunu dünyaya bir daha ispat lüzumuna çoktan kani idim. Bu kanaate ait emellerimin şiddeti ihtimal beni pek ziyade ifratperver göstermişti. Fakat zaman, saf ve nezih dimağlardan doğan fikri hakikatleri-kabulünden çekinilse dahi-tatbik ettirir.

                     Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları ve zabitleriyle bir müsamere yapmıştık. Bu satırları çadırıma dönüşümde yazıyorum. Bu güzel kalbi, kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların samimi nazarlarında vatan için ölmek iştiyakını okuyordum.

                    Bu okuyuş, dimağımda sizin, bütün Makedonya muhitinde tanıdığım arkadaşların, bütün ordumuzun kahraman evlatlarının hatırasını canlandırdı. Kalbimde büyük bir sevinç ve gurur hasıl oldu. Arkadaşlarıma dedim ki: "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır." Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.

                    Cümlenize selam ederim kardeşim.

                                                                                           Mustafa  Kemal

                                                                             Derne Osmanlı Kuvvetleri Kumandanı

 

Kaynak: Sadi Borak, Atatürk'ün Özel Mektupları, Kırmızı Beyaz Yayınevi, Eylül 2004. ISBN:975-8538-16-0, sayfa:30-31

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Salih Bozok'a Yazdığı Mektup, 25-26.04.1912