Çocuk Esirgeme Kurumuna Yazdığı Mektup

Çocuk Esirgeme Kurumuna Yazdığı Mektup
Karakter Boyutu

Çocuk Esirgeme Kurumuna Yazdığı Mektup

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti

            Baş Kitabeti

     Evrak ve Tahrirat Kalemi

     Adet 1143

 

                                                                                      Ankara

                                                                                     1.8.337

                                Ankara'da Himaye-i Etfal Cemiyeti Muhteremesi Riyasetine,

                               11.Temmuz.37 Tarih ve bir numaralı tezkereyi aliyelerinde talep buyurulduğu veçhile Himaye-i Etfal Cemiyeti Muhteremesinin himayesini kemali iftiharla kabul ettim. Cemiyetin kıymetkar ve feyizkar mesaisinde muvaffak olmasını temenni eylerim efendim.

                                                                         Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi

                                                                                     M.KEMAL

Varide numarası:2

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Çocuk Esirgeme Kurumuna Yazdığı Mektup