Atatürk'ün Türk Ordusuna Başkumandan Olarak, Ordumuzu Öven Telgrafı, 20.09.1921

Atatürk'ün Türk Ordusuna Başkumandan Olarak, Ordumuzu Öven Telgrafı, 20.09.1921
Karakter Boyutu

Atatürk'ün Türk Ordusuna Başkumandan Olarak, Ordumuzu Öven Telgrafı, 20 Eylül 1921

Neferlere

                                                                       20 Eylül 1921

Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete, yad elleri altında köle olmak mümkün değildir. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkımda yeni bir rütbe ve Gazi unvanıyla tecelli eden iltifat ve teveccühü, doğrudan doğruya size racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu, en şerefli, en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz kahramanlıklar bu unvanı ve rütbeyi ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı olarak taşıyacağım. Cenabı Hak giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde şerefli silah arkadaşlarıma kendilerinin temyiz eden asaletin, civanmertliğin, kahramanlığın hakkı olan kati halası nasip etsin.

                                                                       Başkumandan

                                                                       Mustafa Kemal

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Atatürk'ün Türk Ordusuna Başkumandan Olarak, Ordumuzu Öven Telgrafı, 20.09.1921