Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 06.04.1937

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 06.04.1937
Karakter Boyutu

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 6 Nisan 1937

                                                                                                                                       6.IV.1937

Afet,

Cenevre'ye vardığında yol duygularını bildiren yazını ve H. R. Soyak'la gönderdiğin mektubu aldım. Soyak bütün konuşmalarımzı anlattı. Celal ile olan telefon haberlerinizi de daima takip ediyorum. Sıhhat ve sükfınette olduğundan çok memnun oldum. Bazı derslerin sıkıntı verici mahiyette oluşu benim de canımı sıktı. Hele Türklük aleyhinde kitap yazmış tarih profesörünün küstahlığı pek büyük. Herhalde vaziyetin en iyi hal çaresi, yine iyi geçinmek olacaktır. Biraz sıkılacak, yorulacaksın; fakat herhalde başaracağına eminim. Tatilde bütün sıkıntıları telafi edersin.

Biz dün Ankara'dan geldik. Hemşire, Anneanne, Zeynep, Ülkü...

Büyük askeri ve sivil gösterilerle karşılandık. Eskişehir ve İzmir'den de 34 tayyare gelmiş, merasime iştirak etmiş bulunuyordu. Benden evvel Ankara'dan gelmiş olan Erdel Emiri Abdullah dahi istikbal ve merasimde bulundu.

Salı günü birkaç gün için Trabzon'a gideceğim. Ülkü ve Binbir'den başkasını bırakıyorum. Hemşire dairesinde yerleşiyor.

Anneanne'ye1 Zeynep ve Hatice hanım bakacak.

Sabiha dersine iyi çalışmış, Tayyare Cemiyeti bir nişan verdi. Eskişehir'de mektep ve alayda son imtihanlarını verebilmesi için daha bir aydan fazla kalacak.

Bu satırları yazarken Hemşire yanımdadır. Her ikirniz de gözlerinden öperiz, muvaffakiyetle avdetini beklerim.

                                                                                K. Atatürk

1 Afet İnan'ın anneannesi

Kaynak: Atatürk'ten Mektuplar, Prof. Dr. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989. ISBN: 975-16-0205-X. Sayfa:36-37

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 06.04.1937