Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 06.01.1938

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 06.01.1938
Karakter Boyutu

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 6 Ocak 1938

                                                                                                                                   6.1.1938

Afet,

Bugün aldığım mektubunuzu ve konferansınız suretini lezzetle okuduk üç kişi arasında: Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve ben, zaten bu geceki sosyetemiz bundan ibarettir. Çok memnun olduk, sizi takdir ettik.

Yeni çalışmaların için Başvekil Celal Bayar kendisinden istediğiniz bütün yardımları yapmak için esaslı tedbirler alacak ve onların neticelerini size bildirecektir.

Konferansınızı Şükrü Kaya okudu; büyük hayranlığıyla bize de izahlarda bulundu.

Sorbon'da yapacağınız tetkiklerden alacağınız intibaları da bildirmenizi bekleriz. Tarafımızdan selam. Elçi ve eşine, kıymetli çocuklarına da tarafımızdan selam söylemenizi rica ederiz.

                                                                            K. Atatürk

                                                                  Celal Bayar, Şükrü Kaya

 

Kaynak: Atatürk'ten Mektuplar, Prof. Dr. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989. ISBN: 975-16-0205-X. Sayfa:38-39

 

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 06.01.1938