Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04.01.1936

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04.01.1936
Karakter Boyutu

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 4 Ocak 1936

                                                                                                                                 4.1.1936

Afet,

Biri uzunca diğeri kısa son mektuplarını aldım; Soyak'ı dinledim. Evinden, derslerinden memnun olduğunu anladım, memnun oldum. Neticenin başarı ile alınabilmesi için sıkıntılara katlanmak icap ediyor.

Son günlerde Hatay meselesi beni çok işgal etti, yordu, üzdü. Bir an evvel Dr. T. R. Aras'la görüşmek için, ani bir karar ile İstanbul'a geldim, aynı gece Aras'da geldi, verdiği izahattan şimdilik sükunet buldum. Fransız Ambasadörü Ponso, Beyrut üzerinden Ankara'ya bugün vasıl olacak, Aras'ı da dün gönderdim. Ankara'da görüşme olurken, benim uzakta bulunmamı tercih ettik; icap ederse onlar gelecek veya ben Ankara'ya gideceğim. Yalnız hemşireyi beraber aldım. Sabiha geldi ve gitti. Yegane yoldaş Ülkü, o da hasta. Aynı arkadaşlar, aynı sofra, ancak Hatay işi dil işini geri bıraktırdı. Kafam yalnız onunla meşgul.

Kadın hizmetçi bulmak güç oluyor, şimdilik Hatice hanım var. Binbir (Binnaz) saçkırandan hala elektrik tedavisinde,

Hatay işi iyi bir yola sokulursa, burada biraz fazla kalacağım, buna ihtiyaç duydum.

Hemşire, Ülkü kartlarınızdan çok sevindiler. Huzur ile çalışmalarınıza devam ediniz. Her an seni anmaktayız. 8'deki konferansının parlak olmasını dilerim.

Bu akşam sizinle telefonda konuşan arkadaşlarınız, bizler evvela imzalarımızı tesbit ediyoruz:

Dr. T. Rüştü Aras, Dr. Z. Naki, Ali Kılıç, Cevat Abbas, Mustafa Mecdi, Edip Servet, İsmail Muştak, Hikmet Bayur.

Soframızda bir tek adam vardır o da imzasını mektubun sonuna koyacaktır.

Sizi özleyen arkadaşlar, yalnız onlar, bu akşam Atatürk yanında topludurlar; Seninle telefonla konuşmaya ve sesini olsun işitmeye teşebbüs eden bu arkadaşlardır.

Bu demek değildir ki Türkiye'de seni takdir edenler ve sevenler bu kadardır. Onların hepsini, seninle konuşacağımızı tahmin etmediğimiz bir dakikada bir araya toplamanın imkanı olmayacağını takdir edersin. Onlar ki bizimle beraberdir, bizim size gönderdiğimiz selamlarda ve muvaffakiyet temennilerinde bizimle beraberdirler. Buna emin olabilirsiniz.

Bu vaziyet karşısında biz, bize, iltihaka tabii olanlarla beraber sizin yarınki konferansınızda behemahal muvaffak olacağınızı ve bu başarılı haberi yarın gece bize telefonla bildireceğinizi, heyecanla olmakla beraber, kuvvetle bekleriz.

Göster kendini Türk Kızı sana ilim aleminde artık Türk inan hasıl etmiştir.

Hepimizin selamını alınız.

                                                                           K. Atatürk

Kaynak: Atatürk'ten Mektuplar, Prof. Dr. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989. ISBN: 975-16-0205-X. Sayfa:33-35

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04.01.1936