Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04-05.12.1936

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04-05.12.1936
Karakter Boyutu

Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04-05 Aralık 1936

                                                                                                           4/5.XII.1936

Afet,

Bugün mektubunu aldım. Yolda ve oraya vardığının ilk günlerinde geçirdiğin sıkıntı ve rahatsızlıktan müteessir oldum. Fakat derslerini kavrayışına ve yapacağın konferansları güzel seçip tanzim edişine memnun oldum. Bütün düşündüklerini ve konferanslarını arkadaşlarla görüşerek tasvip ettik. Tarih Kurumundan istediğin vesikalar gönderilmiştir. Yalnız Alacahöyük buluşları üzerindeki tetkikten çıkan ekonomik neticeler hakkındaki arzunuzu henüz yerine getirecek halde değiliz. Fakat arkadaşlar, çok yakında tespit edecekleri raporları, size de bildireceklerdir. Mektubunuza kısa cevap olmak üzere yazdığım bu mektup, tanıdığınız arkadaşlar ve Dil Kurumu üyeleri huzurunda yazılmıştır. Bu vesile ile, çok alaka ile sizden bahsolunmuştur. Muzaffer Göker, samimi olarak, bütün dileklerinizi yapacağını söylerken, Kazım Dirik, Trakya'da yapılmasına büyük arzu gösterdiğiniz kazılardan, sandıklarla seramik eserlerin etüd edilmek üzere Ankara'ya gönderildiğini bildirdi. Mu ve May yani Uygur Türk alfabesinin bütün medeni dünyada ilk alfabe olduğunu görmekle ve sizin bir haftalık tahsil tetkikinizin neticesini dinlemekle bahtiyarlığını, bütün malum inadına rağmen, gülerek ve sevinerek Hikmet Bayur beşaşetle gösterdi. Bütün şark vilayetlerimizde zaten umduğumuz yeniliklerin çok kıymetli amili olduğuna kimsenin şüphesi bulunmayan, sempatik Tahsin Uzer de hepimizle beraber olarak, sizinle yüksek alakasını, beğeneceğiniz tarzda izhar etti. Müştak, bildiğiniz gibi, sizin son gece, hatırlarda yer tutan beyanatınızı aynen zaptetmiş. O gece, bu gece hep okur. 0, her okudukça başta şüphesiz ben, bütün arkadaşlar sizi takdirlerle yadederiz; hatta o, bu yazıların behemahal dünya matbuatına intikal edecek kadar fikri ve ahlaki kıymeti olduğunu ısrar ederek, benden bu hususta müsaade istedi. Ben, Müştak Mayakon'a, bu yazıları her okuduğu gece sonunda, fazlasıyla vermiş olduğum halde daima şu ihtiyat! kaydı koydum:

"Bir defa Afet'e sor". Sanırım, suretini size gönderdi.

Umumi olarak takip etmek üzere çizdiğiniz tahsil planını, Kültür Bakanı da, dahilolduğu halde, tasvip ediyoruz. Yalnız, herhalde bu bahsettiğiniz tarih hocasıyla mutabık olarak bir süje seçmenızı münasip görürüz. İçinde bulunduğunuz vaziyet, münakaşadan ziyade mutabakatı tercih ettirmelidir.

Çalışmalarınız sonunda duyacağınız yüksek zevk ve sevincin, sizi mutlaka düşünebileceğiniz en büyük bahtiyarlığa kavuşturacağını hatırlamanız, bütün tahsil ve çalışma kuvvetinizin esaslı kaynağı olabileceğini söylemek isterim.

                                                                                K. Atatürk

Kaynak: Atatürk'ten Mektuplar, Prof. Dr. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989. ISBN: 975-16-0205-X. Sayfa:35-36

Bu yazıyı paylaş
Kapat
0/0
Afet İnan'a Yazdığı Mektup, 04-05.12.1936