Atatürk Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14.06.1938)

Karakter Boyutu

Atatürk Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14 Haziran 1938)

Atatürk'ün 14 Haziran 1938 yılında yurt dışında bulunan Manevi kızı Afet İnan'a Savarona Yatı'ından yazdığı mektup: 

                                                                                                                                                                      Savarona Yatı, 14.6.1938

                     Afet,

                     H. R. Soyak ile, benden mektup beklediğini bildirmiştin. Arzun her gün hatırımdadır. Şifahen Celal'e (Üner) telefonla bildirmek üzere söylemekteyim. Ancak henüz kendim bir şey tespit edemedim.

                     Vazifem şudur: Bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek hususiyetiyle burunda yapılan atuşman üzerine gelen kusma neticesi, yapılan istirahatleri hiçe indirmiştir. İstanbul'a gelince, Hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissenger'yi getirtti. Yeniden tetkik, muayene yapıldık. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk birikmiş su ve gaz dolayısıyla şişkin ve defigüre bir halde buldular. Şimdilik Temmuz on beşe kadar yeni tiretman ve yeni rejim altında repo apsolüyü (Kesin istirahati) zaruri buldular. Bunun esası da yatak ve şezlong istirahatidir. Bu müddet sonunda Fissenger tekrar gelecektir. Umumi ahvalim iyidir. Tamamen iadeli afiyet ümit ve va'di kuvvetlidir. Senin için asla merakı ve endişeyi mucip olmamalıdır. Serinkanlılıkla imtihanlarını vererek muvaffakiyetle dönmeni bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim.

                    İkamet için Savarona'yı tercih ettiler. Yat şimdilik saray karşısında demirlidir.

                    Malümun olan devlet işleri için Başbakan ve diğer bakanlar sık sık gelip yatta misafir olmaktadırlar.

                    Nutuk'unu Şükrü Kaya Türkçeye çevirmektedir. Matbuata verilecektir.

K. Atatürk

Kaynak: Atatürk'ten Mektuplar, Prof. Dr. Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1989. ISBN: 975-16-0205-X. Sayfa:49 

Bu fotoğrafı paylaş
Atatürk Savarona Yatı'nda, İstanbul. (14.06.1938)