Atatürk Mersin Gezisi'nden dönüşte Ankara Garı önünde. (25.05.1938)