Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı'nda stadyumda Yugoslav Harbiye Nazırı ve Ülkü ile birlikte. (19.05.1938)