Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı'nda stadyumda, Yugoslav Harbiye Nazırı, Celal Bayar ve Ülkü ile birlikte. (19.05.1938)