Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Afgan Dışişleri Bakanı, Rumen Dışişleri Bakanı Antonsco, Tevfik Rüştü Aras ve Celal Bayar ile birlikte, Ankara. (29.10.1937)