Mustafa Kemal Atatürk Ege Manevralarında dinlenirken, Çamlık, Aydın. (10-11.10.1937)