Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir Hava Okulu’nda incemelerde bulunuyor. (09.06.1936)