Başbakan İnönü'nün Atatürk, Kılıç Ali, Salih Bozok tarafından uğurlanışı. (18.06.1936)