Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü’nde. (16.06.1934)