Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in 10. Yıl Törenleri'nde, Rus Heyeti Başkanı Harbiye Komiseri Mareşal Voroşilov ile konuşuyor. (29.10.1933)