Mustafa Kemal Atatürk Yalova’da direktifler verilirken. (12.1930)