Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Elhamra Sineması'nda. (03.12.1930)