Mustafa Kemal Atatürk Edirne’de ihtiyar bir kadını dinlerken. (25.12.1930)