Mustafa Kemal Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezdikten sonra ayrılırken. (20.12.1930)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezdikten sonra ayrılırken. (20 Aralık 1930)

Mustafa Kemal Atatürk 'ün Alpullu Şeker Fabrikasını Ziyareti

500 bin lira sermayeyle oluşturulan İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk AŞ. tarafından kurulmuştur. Türkiye’de ilk şeker üreten fabrikamızdır. Hisse dağılımı yüzde 68 T. İş Bankası T.C. Ziraat Bankası ve Trakya illerinin Özel İdareleri yüzde 10 ve Trakya köylülerinin dahil olduğu özel şahıslar ise yüzde 22 oranındadır. Fabrika, Almanya kökenli Maschinenfabrik Buckau R. Wolf Şirketi tarafından kurulmuştur. 22 Aralık 1925 yılında temeli atılmış  26 Kasım 1926 yılında işletmeye açılmıştır.

20 Aralık 1930’da Atatürk fabrikayı ziyaret etmiştir. Büyük kurtarıcı Cumhuriyetin ilk fabrikası kabul edilen  Alpullu Şeker Fabrikası'nı zevk ve gururla gezdikten sonra Şeker sanayi hakkındaki düşüncelerini anı defterine şöyle yazmıştır:

           “ Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezdim. Gördüğüm vaziyetten çok memnun kaldım. Müessesenin daha tevsii etmesini ve şimdiye kadar olduğundan fazla muvaffak olmasını dilerim. Memleketimizin her müsait mıntıkasında şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır.”

Gazi Mustafa Kemal

Mustafa Kemal Atatürk 'ün Alpullu Şeker Fabrikasını Ziyareti. (20 Aralık 1930)

Mustafa Kemal Atatürk 'ün Alpullu Şeker Fabrikasını Ziyareti. (20 Aralık 1930)

Mustafa Kemal Atatürk 'ün Alpullu Şeker Fabrikasını Ziyareti. (20 Aralık 1930)

Mustafa Kemal Atatürk 'ün Alpullu Şeker Fabrikasını Ziyareti. (20 Aralık 1930)

Kaynak: 1- www.turkseker.gov.tr 2- Şeker Kanunu Tasarısı ve Gökhan Günaydın, T. Şeker Sektörü Analizi Sayfa:17’ den derlenmiştir.

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nı gezdikten sonra ayrılırken. (20.12.1930)