Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) Hatıra Defteri’nin ilk sahifesine yazarken. (15.12.1930)