Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ni ziyareti. (14.12.1930)

Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ni ziyareti. (14 Aralık 1930)

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cerrahpaşa Hastanesini Ziyareti

Mustafa Kemal Atatürk yanında Umumi Kâtip Tevfik, Başyaver Rusuhi, Kılıç Ali, Sağlık Müsteşarı Hüsamettin, Yaver Celâl Beyler olduğu halde 14 Aralık 1930 Pazar günü öğleden sonra Cerrahpaşa Hastanesini ziyaret ettiler. Hastane Başhekimi Rüştü Bey, doktorlar ve öğrenciler, çoğunluğu hanımlardan oluşan büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştır. 

Hastanenin bütün koğuşlarını, pavyonlarını, laboratuarlarını gezer, hastalarla konuşur.

Hastanede gördüğü olağan temizlik bakımından memnun kalarak hastane hatıra defterine şunları yazar:

“Gördüklerimden memnun oldum. Temizlik, düzen, ciddi çalışma övgüye değerdir.”

Gazi Mustafa Kemal

14 Aralık 1930

Cerrahpaşa Hastanesini ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şimdiki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun bulunduğu binanın balkonunda oturarak, hastane ile ilgili görüşlerini "Bu hastane at nalı şeklinde sahile kadar uzanmalıdır" sözleriyle dile getirmiştir.

Hastaneden ayrılmak üzere dışarı çıktığı sırada ise hastanenin önünde toplanmış olan vatandaşlar tezahüratlarıyla kendisini selamlamıştır. Hatta bu sırada kalabalığın arasından öne çıkan Münibe Hanım ismindeki ihtiyar bir kadının bir maruzatı olduğunu söylemesi üzerine otomobilini durdurarak kadının takdim ettiği dilekçeyi almıştır. 45 dakika süren ziyareti sonrasında saat 15.30’da hastaneden ayrılarak Haseki Kadın Hastanesi’ne doğru hareket etmiştir.

Küçük bir konakla faaliyete geçen Cerrahpaşa Hastanesi kampüsü bugün 2500 civarında öğrencisi, 1100 akademik ve 657 sayılı yasaya bağlı 2343 personeli ile faaliyet gösteren büyük ve seçkin bir Tıp Fakültesi olarak gelişimini hızla sürdürmektedir.

15 Kânunuevvel 1930; “Gazi Hz. Dün Hastaneleri Ziyaret Ettiler”, Cumhuriyet

Kaynak: 1- “Büyük Reisimiz Dün Cerrahpaşa, Haseki Hastanelerini Gezdiler”, Milliyet, 15 Kânunuevvel 1930; “Gazi Dün İstanbul Hastanelerini Gezdiler”, Vakit, 15 Kânunuevvel 1930; “Gazi Hz. Hastaneleri Ziyaret Ettiler”, Cumhuriyet, 15 Kânunuevvel 1930.

2- “Bir Kadının Maruzatı”, Milliyet, 15 Kânunuevvel 1930; “Gazi Dün İstanbul Hastanelerini Gezdiler”, Vakit, 15 Kânunuevvel 1930; “Gazi Hz. Hastaneleri Ziyaret Ettiler”, Cumhuriyet, 15 Kânunuevvel 1930.

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ni ziyareti. (14.12.1930)