Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kız Lisesi'nden çıkarken. (20.11.1930)

Fotoğraf Kaynağı: Atatürk Gazi Mustafa Kemal, Foto Cemal Işıksel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969. Sayfa: 67
Fotoğraf Sanatçısı: Cemal Işıksel
Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kız Lisesi'nden çıkarken. (20 Kasım 1930)

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'a Yedinci Gelişi (20-21 Kasım 1930)

17 Kasım 1930 tarihli gazeteler Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın aynı gün Ankara’dan hareketle Kayseri, Sivas (hava uygun olursa Erzurum), Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon, İstanbul, Afyonkarahisar, Adana seyahatlerine çıkacağını yazıyordu. Gazi’ye, yaveri Rusuhi, özel kalemi Hasan Rıza, M. Ekrem, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Sıhhiye Müsteşarı Hüsamettin Beyler ve Kılıç Ali, Salih, Recep, Cevat Abbas, Falih Rıfkı, Recep Zühtü, Reşit Galip, Ruşen Eşref ve Memduh Şevket Beyler de refakat etmekteydiler.

17 Kasım 1930, saat 8.30’da Ankara’dan hareket eden Gazi ve beraberindekiler Kayseri’den de 19 Kasım 1930 saat 14.30’da Sivas’a hareket etmişlerdir. Geceyi trende Gemerek İstasyonu'nda geçirmişler, öğle yemeğini de trende yemişlerdir.

20 Kasım 1930 Perşembe günü saat 14’te Sivas’a gelen Gazi, merasim yapılmaması hakkındaki emirlerine rağmen kadın, erkek büyük bir halk topluluğu tarafından coşkuyla karşılanmışlardır. Güzel havada bir müddet halk ile beraber yürüdükten sonra otomobilleri ile hükümet konağına gitmişlerdir. Cumhurbaşkanı burada, bir süre İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Milletvekili Recep Bey ile birlikte, Sivas Valisi Akif İyidoğan ile görüşmüşlerdir. Daha sonra Kolordu’yu ve Belediye’yi ziyaretten sonra, kız öğretmen okulunu ve liseyi ziyaret etmişlerdir.

Ziyaretler Perşembe tatiline rastladığı için sınıflara girerek ders dinleyememiş, öğrencilerle görüşememiştir. Kız öğretmen okulunda yatakhaneleri gezmişler ve ayrılırken kendisini selamlamak için dizilen öğrencilerden birkaçı ile ve öğrenci sayısı hakkında okul müdürü ile konuşmuşlardır. Lisede Sivas Kongresi sırasında kendisine tahsis olunan ve aynı eşya ile olduğu gibi muhafaza edilen odayı ve tarihi kongre salonunu gezmişlerdir. Salonu gezerken masalardan biri yanlış bir yere konmuştu. Gazi;

"Bu masanın yeri şurası idi, ilk nutkumu burada söyledim. Bir münakaşada reise lüzum hasıl olduğu zaman bu kürsüye çıktım,"

diyerek o günlere ait anılarını anlatmış, arkadaşlarının nerelerde oturduğunu göstermiştir. Bu sırada müze defterini getirmişlerdi. 1928 yılı 20 Eylül’ünde yazdığı;

"İlk kongremizin toplandığı salonu görmekten çok mütehassis oldum", cümlesinin altına;

"Bugün de aynı tahassüs (duygulanma), aynı kuvvetle devam ediyorum",cümlesini yazarak imza atmıştır.

Liseden öğrencilerin alkışları arasında çıkan Gazi, Cumhuriyet Halk Partisi merkezini ziyaret etmişler, burada Halk Partisi üyelerini kabul ederek yapılan inkılâplardan ve ülkenin durumu hakkında görüşlerinden bahsetmişlerdir. Sivas’ta Serbest Cumhuriyet Partisi teşekkül etmemiş olduğundan kabul ettiği kişiler arasında muhalefeti temsil eden kimse yoktu.

Reisicumhur Gazi Hazretleri Cumhuriyet Halk Partisi’nden sonra kendisini görmek için bekleyen binlerce halkın alkışları arasında yürüyerek Vali Konağı'na gitmişler ve yolda halkın bazıları ile konuşmuşlardır. Geceyi Vali Konağı'nda geçiren ve burada çeşitli heyetleri kabul eden Gazi, 21 Kasım 1930 günü saat 10.15’te Tokat’a hareket etmiştir.

Kaynak: Atatürk'ün Sivas'ı Ziyaretleri, Hüseyin Yıldırım, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 36, Cilt: XII, Kasım 1996

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kız Lisesi'nden çıkarken. (20.11.1930)