Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Balosu'nda yabancı devlet elçileriyle, Ankara. (29.10.1929)