Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'de kara tahta başında yeni harfleri vatandaşlara öğretirken. (20.09.1928)

Fotoğraf Kaynağı: ATATÜRK, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hazırlayan Mehmet Özel (Güzel Sanatlar Genel Müdürü), Sayfa: 125
Karakter Boyutu

Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'de kara tahta başında yeni harfleri vatandaşlara öğretirken. (20 Eylül 1928)

HARF DEVRİMİ GÜNLERİ

Bu fotoğraf L'ıllustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli kapağında yayınlamıştır.

  L'ıllustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli kapağı

  L'ıllustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli kapağı

Harf devrimi günleri:

Yeni Türk Alfabesi'nin ilk biçimlerini kendisine götürdüğüm zaman, komisyonun en aşağı beş yıllık bir geçiş dönemi düşündüğünü söylemiştim. Gazeteler önce birer sütunlarını yeni harflere ayıracaklar, yavaş yavaş bu sütun sayısı artacak, sonunda bütün gazeteler yeni harflerle çıkacaktı. Okullar için de buna benzer basamaklı yöntemler düşünmüştük.

Dikkatle dinledikten sonra bir daha sordu:

- "Demek beş yıl düşündünüz?"

- "Evet!"

- "Üç ay!" Dedi.

Dona kaldım. Üç ay! Üç ay içinde bütün memleket yayını latin harfleriyle değişecekti. İlave etti:

- "Ya üç ayda uygulayabiliriz, yahut hiç uygulayamayız. Sizin Arap harflerine bırakacağınız sütunlar yok mu, onların adedi bire de inse, herkes yalnız o sütunu okur ve beş yıl sonra, tıpkı yarın başlar gibi başlamaya zorunlu kılarız. Hele aradan bir burhan, bir savaş çıkarsa attığımız adımları da geri alırız."

Falih Rıfkı Atay

Kaynak: Atatürk’ten Anılar, Kemal Arıburnu, İnkılap Kitapevi 1998. ISBN: 975-10-1392-5. Sayfa:287 (Falih Rıfkı Atay, 19 Mayıs 1944, Sayfa: 38)

Bu fotoğrafı paylaş
Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'de kara tahta başında yeni harfleri vatandaşlara öğretirken. (20.09.1928)